Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Ενημέρωση από την συνέλευση της Πρωτοβουλίας στις 8 Οκτώβρη στο Πολυτεχνείο         Το Σάββατο 8 Οκτώβρη έγινε η τακτική συνέλευση της Πρωτοβουλίας για ένα Ανεξάρτητο Κέντρο Αγώνα Εργατών στο Πολυτεχνείο. Στην συζήτηση που ακολούθησε έγιναν τοποθετήσεις για την κρίση και την επιταχυνόμενη κατάρρευση του αστικού πολιτικού και οικονομικού συστήματος. Αποφασίστηκαν παρεμβάσεις σε εργατικές κινητοποιήσεις που είναι σε εξέλιξη (μοίρασμα κειμένων για τον αγώνα στις Μεταφορές την Υγεία και καταγγελία της προδοτικής σύμβασης στον ΟΤΕ). Επίσης αποφασίστηκε η παρουσία της Πρωτοβουλίας για ένα Ανεξάρτητο Κέντρο Αγώνα Εργατών στην διαδήλωση της 19ης Οκτώβρη. Αποφασίστηκε επίσης η δημιουργία site για να καλύψει πιο ολοκληρωμένα τις ανάγκες της Πρωτοβουλίας σε επικοινωνία.
        Εκλέχθηκε προσωρινή 3 μελής Συντονιστική και έγινε οικονομικός απολογισμός.