Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση της πρωΑΚΑΕ Μαγνησίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η πρωτοβουλία για ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΝΑ (Μαγνησίας) στη τακτική της συνέλευση στις 11/9/14 συζήτησε διεξοδικά τη συγκέντρωση και πορεία της ΔΕΘ καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της εργατικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο κατειλημμένο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ την επομένη της ανεξάρτητης ταξικής συγκέντρωσης.
Η συνέλευσή μας θεωρεί:

  1. Εξαιρετικά σημαντική τη συζήτηση για την δημιουργία μιας αντίστοιχης πρωτοβουλίας στη Θεσσαλονίκη που θα συσπειρώσει όλα τα μαχόμενα στοιχεία της εργατικής τάξης σε ένα από τα μεγαλύτερα προλεταριακά κέντρα της χώρας.
  2. Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν την επόμενη περίοδο πρέπει από τη πλευρά μας να επικεντρωθούν στην υλοποίηση αυτού του στόχου όπως και στην ενίσχυση της προσπάθειας για τη δημιουργία σωματείου βιομηχανικών εργατών, ένα αίτημα έχει τεθεί από καιρό εξαιτίας της αποσύνθεσης υπαρχόντων σωματείων από τη κρίσς αλλά και του εγκλωβισμού πρωτοπόρων εργατών σε γραφειοκρατικές δομές. Η συζήτηση για το σωματείο πρέπει να προχωρήσει άμεσα κι αναμφίβολα η δημιουργία του θα ενισχυθεί από την πρωτΑΚΑΕ Θεσ/νίκης εφόσον αναληφθεί η διαδικασία συγκρότησής της. 
  3. Ο πανελλαδικός συντονισμός των μαχόμενων δυνάμεων είναι απόλυτα αναγκαίος για την επόμενη περίοδο και γι αυτό προτείνουμε μια πανελλαδική συνέλευση της πρωτΑΚΑΕ (πιθανότατα στην Αθήνα) μέσα στο χειμώνα για την επικαιροποίηση κι ανάπτυξη των πολιτικών μας αρχών αλλά και για να συζητήσουμε τις μορφές της πανελλαδικής οργανωτικής μας συγκρότησης.


11/9/2014

Πρωτοβουλία για ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΝΑ (Μαγνησίας)
(πρωτΑΚΑΕ)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου